Quả Óc Chó Đỏ (Mỹ)

430.000  400.000 

Quả óc chó Đỏ là loại quả óc chó vô cùng đặc biệt nó chỉ được nhân giống duy nhất tại vùng Bắc California Mỹ. Phương pháp nhân giống này không biến đổi gen mà chỉ phối giống giữa óc chó Ba Tư và quả óc chó Anh theo công nghệ tân tiến nhất.